Áfanginn er blanda af almennri lyfjafræði, lyfjahvarfafræði og lyfhrifafræði.

Í áfanganum er aðallega farið í helstu maga- og þarmalyf, öndunarfæralyf, húðlyf, tauga- og geðlyf, sykursýkislyf og hjarta- og æðasjúkdómalyf.

Einnig er farið almennt í lyfjaskrár og hvernig leita má upplýsinga um lyf í Sérlyfjaskrá. Farið er stuttlega í ATC-flokkunarkerfið og geymslu og fyrningu lyfja. Farið er í ýmis atriði sem tengjast lyfjafræði, svo sem almenna verkun, staðbundna verkun, aðgengi lyfja, "first-pass" áhrif, helmingunartíma, lækninga-legan stuðul og blóðstyrkskúrfur. Einnig er farið í mismunandi lyfjaform.